Regulamin rezerwacji

 1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub wypełniając formularz rezerwacyjny na stronie www.arkadia.mielno.pl lub osobiście w Poduszka Willa Arkadia.
 2. Każda rezerwacja wymaga potwierdzenia przez obiekt noclegowy poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie.
 3. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji. Szczegóły dotyczące przetwarzania i administracji danych zostały opisane na naszej stronie w zakładce Przetwarzanie danych osobowych i są integralną częścią regulaminu rezerwacji.
 4. Przy dokonywaniu przez Gościa rezerwacji noclegów wymagana jest wpłata w wysokości 50% kwoty rezerwacji, jednak nie mniej niż 100 zł. W przypadku rezerwacji noclegów z ofert specjalnych Poduszka Willa Arkadia zastrzega sobie prawo zwiększania kwoty do 100% wartości rezerwacji.
 5. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu wymaganej kwoty w terminie do 7 dni. Wymaganą kwotę Gość powinien wpłacić na konto bankowe podane przez obiekt. Pozostałą kwotę Gość uiszcza w obiekcie najpóźniej
  w chwili przyjazdu do obiektu noclegowego.
 6. Obiekt obsługuje karty płatnicze/kredytowe. Płatność w obiekcie może być zrealizowana zarówno gotówką jak i kartą płatniczą.
 7. Obiekt zobowiązany jest również do naliczenia opłaty miejscowej w wysokości 2,80 zł os/dzień na rzecz UM Mielna, którą Gość reguluje dodatkowo w chwili meldunku.
 8. Nie wpłacenie w podanym terminie wymaganej kwoty rezerwacji powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 9. W przypadku rezygnacji przez Gościa z zarezerwowanej usługi lub nie wykorzystania całej usługi wpłacona wcześniej kwota nie podlega zwrotowi i stanowi pokrycie kosztów związanych z anulacją rezerwacji.
 10. W sytuacji gdy nocleg nie mógłby dojść do skutku z winy obiektu noclegowego – wpłacona kwota zostanie niezwłocznie zwrócona klientowi.
 11. Dokonanie rezerwacji noclegu równoznaczne jest ze zaznajomieniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
 12. Poduszka Willa Arkadia zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie poprzez zamieszczenie aktualnego tekstu regulaminu na stronie internetowej www.arkadia.mielno.pl.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem orzekał będzie Sąd Rejonowy właściwy dla obiektu noclegowego.
  Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 Maja 2018 r.